takım1.jpgTeamup 1. grup öğrencilerimizin Küresel ısınmada gazların etkisini anlatan sunumları


takım2.jpgTeamup 2. grup öğrencilerimizin küresel ısınmada sıvı atıkların etkisi sunumutakım3.jpgTeamup 3. grup öğrencilerimizin küresel ısınmada katı atıkların etkisi sunumu